Virk for tilgangen af nye medlemmer

Bestyrelsen opfordrer alle til at skaffe nye medlemmer til slægtsforeningen. Er dine voksne børn medlemmer? Er dine voksne børnebørn? Benyt eventuelle sammenkomster til at få en snak med resten af familien om medlemskab. Medlemstaller er desværre faldende, dels på grund af dødfald, dels glemmer mange at melde flytning eller at betale kontingent, som stadig kun er 50 kr. for enlige og 100 kr. for par årligt. (Betales for 2 år af gangen)

Ifølge vedtægternes § 2 gælder følgende: "For at blive medlem, skal man være af slægten, eller indgift i denne eller på anden måde kunne dokumentere en tilknytning til slægten."

Hvis du har lyst til at blive medlem af foreningen, kan du kontakte bestyrelsen.