Mindestenen står meget synligt ved indgangen til Voel Kirkegård (v/Kirkegyden).

På stenen står der:

Skærmbillede 2017-06-07 kl. 22.09.02

Personerne har slægtsnr. VI,  VI.B, VI.E og VI.F

Mange Fisker-gravsteder er i tidens løb blevet sløjfet og for at bevare Fisker-navnet på Voel Kirkegård, tog nu afdøde Chr. Ilsøe initiativ til at rejse et varigt minde over Fisker-navnet på Voel Kirkegård.

Han indkøbte for egen regning en 2 meter høj granitsten og fik den hugget til, hvorefter han fik indhugget navnene på sin oldefar og 3 af dennes efterkommere. Deres gravsteder var nemlig sløjfet. Mindestenen blev rejst lige før jul i 1975.

For at bevare mindestenen blev der oprettet et Gravfæstebrev for 30 år.  Brugsretten til stedet kostede 40 kr. og det kostede 30 kr. for oprettelse af Fæstebrevet. Slægtsforeningen indbetalte i 1997 et mindre beløb til Århus Stift for at sikre, at mindestenen kunne blive bevaret og vedligeholdt i 30 år frem. Det vil sige, at den smukke mindesten er sikret frem til 2027.

 

Voel Kirke - mindestenen.2 - 40_