Brudeverset


 

Afskrift af det fine brudevers til

VI.A Anders Nielsen Fisker (1839-1929) og Kirsten Laursdatter (1833-1876).

Viet 15. oktober 1861

De Købte i 1862 jorderne af Niels Nielsen Fisker og byggede en ny ejendom på bakken "Aabjerg". De kaldte derefter ejendommen for "Aabjerghus".

Brudevers

til agtværdige Brudepar

Anders Nielsen

og

Kirsten Laursdatter

I Anledning af deres højtidelig Bryllupsfæst

Gid dette Par maa leve ret mange glade Aar
At lykken dem omfavne med varig bilde Kaar
Alfader dem berede en salig Ægtestand.
Og hildt om Vennerne frede til Livets sidste Stund

Gud deres Bo velsigne med Enighed og Fryd
At Glædens Hjem den signe indtil en sildig Død
Ej lade dennem møde Bekymring eller Sorg
Men deres Liv forsøde thi han deres Borg.

Guds Engle dem bringe med Fred i Livet her
Og Lykken alle Dage dem følge tro især
Gud give dem Sundhed Glæse med ders Venner kær
Og Saligheden hisset når de skal drag der.