Niels Peter Fisker fra Hammel, 1886 - 1939 
Om en af slægtens måske mest kendte mænd, Niels Peter Fisker fra Hammel, som blev trafikminister i 1935, kunne man i Århus Stiftstidene læse flg: 
  
POLITIKER FRA HAMMEL KOGTE FORLIGS SUPPEN. 
Træskomandens søn fra Hammel, var Stauningregeringens forligskunstner. 
  
Det var en Hammel-politiker, der søndag den 29. januar 1933, halede det store politiske forlig hjem, som siden er gået over i historien, som "kanslergade-forliget". 

Læs mere om folketingsmanden N.P. Fisker fra Hammel