Da Fiskernavnet var blevet borte
af Chr. Ilsøe, Århus - 1985

Skærmbillede 2017-06-07 kl. 23.26.21

Anders Nielsen (Fisker) og Kristiane Kristensen
1819 -1929                                          1854 - 1928

Møllegården hørte under Tvilum kirke. Folk heromkring der havde børn, som skulle konfirmeres, gik til Skorup, hvor præsten boede og der var langt. Voel Kirke blev opført i 1875, og den blev så deres kirke.
Der fremkom noget besynderligt ved Anders Fiskers dåb, jeg har læst om det i kirkebogen på landsarkivet i Viborg. Kirkebogen var ikke stort større end de kontrabøger, man i sin tid havde i brugs og købmand, det var meget dårligt papir, (originalen af den fremlægges ikke mere, den blev for slidt - men nu bruges en fotokopi af den). Skriften var gotisk og formodentlig skrevet med fjer, det var ulinieret papir, og præsten skulle sikkert også spare på det, og da der ikke var linier stod det op og ned i bølgedal, og han havde indført barnedåber, begravelser og bryllupper mellem hinanden og ikke engang påbegyndt ny linie mellem de forskellige handlinger, så det var noget rodet noget at finde redelighed i.
Præsten skriver: Post domino (det betyder dags dato), jeg husker ikke hvilken søndag i advent, læste jeg, (han skriver ikke, jeg har døbt) over Niels Nielsen Fiskers og Else Andersdatters Anders (understreget), men han skriver intet som helst om, hvad barnets fulde navn var, han skriver kun Anders. Derimod skriver han, hvem der holdt barnet for dåben, hvem der stod ved siden af, og hvem der var faddere (dem var der adskillige af), og de er alle indført korrekt i kirkebogen med deres fulde navn, bopæl og stilling, såsom husmand, indesidder osv.
Anders og hans søskende gik i lykkelig uvidenhed og troede, at de var døbt Fisker og brugte således dette navn. Men de var registreret Nielsen og ikke mere, og da Anders Fisker og 4 af hans søskende blot var indskrevet i kirkebogen med deres fornavne, var det en banal selvfølgelighed dengang, at de skulle hedde Nielsen, når faderes hed Niels. Det var jo en regel dengang at, at børnenes efternavn var efter faderens fornavn, hed han Jens var efternavnet Jensen for drenge og Jensdatter for piger.
"Fejlen" fremkom senere, ved hvilken lejlighed husker jeg ikke, men Anders Fisker på "Aabjerghus", som var en efter den tid ret begavet mand, satte sig til skrivebordet og fremsendte en klage til den rette vedkommende. Han fik det svar at de hed Nielsen, ikke Fisker, men kunne søge om at få Fiskernavnet, hvilket han gjorde, og det blev bevilget ham og hans søskende.
Når man læser i slægtsbogen, ser man, at Anders Fisker og hans søskende på nær en, står anført med Fiskernavnet i parentes, hvilket skyldes det her nævnte.
Efter at have læst dette kan alle nok forstå, at det var et noget brydsomt arbejde at forske i disse Fiskere oppe på landsarkivet, da de var indført under navnet Nielsen.