Slægtsstævnet i Venge 2009

Af formand Erik Fisker

Den 17. maj 2009 havde bestyrelsen valgt at afholde slægtsstævnet i Veng. Nærmere betegnet Veng Kloster Kro og Veng Klosterkirke. Man havde i fortiden en hvis evne til at placere kroen og kirken tæt på hinanden. Det kunne være meget praktisk, hvis prædikenen var tør, kunne man efter gudstjenesten få skyllet ganen på kroen.

Unavngivet venge kro

Der var 30 af slægtens medlemmer som mødte op til slægtsstævnet. Formanden bød velkommen og informerede om dagens program.Generalforsamlingen var første punkt på dagsordenen, derefter fik vi kroens buffet og sluttede af  med kaffe og lagkage. Men inden kaffen, var der rundvisning på kirkegården og i kirken.

Svend Erik Lund blev valgt til dirigent, for generalforsamlingen.
Derefter formand Erik Fisker’s beretning:
 Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i den sidste periode, samt en del e-mail og telefonsamtaler. I 2008 den 31. maj havde vi arrangeret frokost på Restaurant Indelukket i Silkeborg og sejltur op ad åen til Himmelbjerget. Vejret var med blå himmel hele dagen og der var samlet 50 medlemmer, unge såvel som ældre. Der var mange, der tog turen helt op til toppen af  bjerget. Det var en rigtig god dag, yderligere om turen kan læses i årsskriftet for 2009.
Opdateringen af slægtsbogen går efter planen og bogen forventes færdig omkring nytår. Der blev spurgt om der kunne laves en slægtsbog  kun på ens egen familie ? – Nej, det kan ikke lade sig gøre.
Vi vil være meget taknemlige for indlæg til årsskrifterne, det kunne være interessant at høre om dine oplevelser, eller beretninger du har hørt af dine forældre eller af andre.
Udflugterne som vi i de seneste år har arrangeret, har været godt besøgt, vi har også planer om en tur til næste forår. Har I forslag til udflugter eller andet som kunne være interessant at høre eller se, bedes I venligst give besked.  
Kasserer Karin Lund, kunne berette om en pæn kassebeholdning, der er dog nogle, som har glemt at betale kontingent. Husk i denne forbindelse, at give meddelelse om flytning.

Derefter var der valg til bestyrelsen:
Næstformand Inger Pedersen, kasserer Karin Lund og  redaktør Lene Samuelsen blev genvalgt. Suppleanter Nanna Stougaard og Svend Erik Lund blev genvalgt. Revisor Flemming Fisker og revisorsupplenant Charlotte Breum Fisker blev genvalgt.
Der var ingen indkomne forslag. og Intet under eventuelt.

Gunnar Hussmann fortalte om hans bedsteforældre Ane og Kristen Fisker. Kristen var en foregangsmand på mange måder. Der var mange mennesker, der slog et slag ind på cykelværkstedet for at få en snak, men også Ane var god til at fortælle historier og anekdoter på jysk. Det var altid hyggeligt at aflægge et besøg i deres stuer.  Det kan her oplyses, at Kristen og Ane holdt både bryllup, sølvbryllup, guldbryllup og diamantbryllup i samme hus og de var godt på vej til krondiamantbrylluppet i april 1973, da Kristen døde i februar, 91 år gammel.

Der var en smed i Veng, Thomas Fisker, han var smed i omkring 20 år, men på grund af svigtende helbred og dårlige tider, valgte han at lukke smedjen. Den gamle bygning ligger der stadig.

Efter buffeten  og inden kaffen gik vi med Ester Huusmann op i Veng Klosterkirke, hvor Ester fortalte om kirkens historie. Kirken er Danmarks ældst bevarede Klosterkirke og én af de bedst bevarede stenkirker fra den ældste middelalder. Kirken blev bygget af  Benediktinermunkene i slutningen af 1000-tallet. Kirken har igennem tiden haft flere tilhørsforhold. Fra 2003-2005 var kirken lukket i 1 ½  år for en gennemgribende restaurering, hvor bl.a. altertavlen fra 1590 blev skiftet ud.

Men nu kom Gunnar godt i gang med at fortælle meget om Sophiendal Gods (stedet hed oprindelig ”Venggård”) og om beboerne i Veng og  Nr. Vissing, men blev bremset, da vi fik at vide, at kaffen var serveret, og så måtte vi hellere se at komme ind.Snakken gik livlig ved bordene, og pludselig var dagen gået og man drog hver til sit

Fra Slægtsforeningen bestyrelse, var der kun at sige tak for en god og hyggelig dag.

 

Skærmbillede 2017-06-08 kl. 14.24.49