Slægtsstævnet i 2005

Søndag den 29. maj 2005 var vi alle forsamlede på Restaurant "Terrassen" i Laven. Det var rigtigt godt at se flere nye ansigter blandt deltagerne.

Dagen startede med generalforsamling kl. 11.30, hvor formanden aflagde sin beretning om de seneste års aktiviteter. Han nævnte bl.a.

  • - Udflugten i 2004, hvor vi fik set eller genset de gårde, vi oprindeligt stammer     fra.
  • - Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge foreningens Jubilæum i 2007.
  • - Nordisk Slægtsforskning starter ajourføring af slægtsbogen i efteråret 2005.
  • - Hjemmesiden kører, og vi håber mange vil benytte sig af den.

Der kom flere gode forslag fra forsamlingen til foreningens videre arbejde. Helle Bechgaard foreslog bl.a. en hvervekampagne, og at bestyrelsen får hjælp af medlemmerne til forskellige opgaver. Det kunne f.eks. være at skaffe nye medlemmer og få dem med til arrangementerne. Det blev også foreslået, at der på et slægtsstævne kunne være et indslag om slægtsforskning, og hvordan man selv søger i arkiver, kirkebøger og på nettet.

Disse gode forslag vil bestyrelsen arbejde videre med. Med hensyn til at skaffe nye medlemmer havde bestyrelsen allerede lavet en såkaldt ”hvervefolder”, som Nordisk Slægtsforskning sender  med oplysningsskemaet til alle de slægtninge, som ikke er medlemmer. De får også indbydelsen til at deltage i jubilæet i 2007.

Skærmbillede 2017-06-08 kl. 14.29.46

Efter en god debat blev der afholdt valg til bestyrelsen med følgende resultater:
Kasserer Bodil Jensen ønskede ikke genvalg. Ny kasserer blev Karin Bendtsen Lund.
Bestyrelsesmedlemmer Lene Samuelsen og Inger Pedersen (genvalgt)
Suppleanter Nanna Stougård Jensen og Svend Erik Lund (genvalgt)
Revisor Flemming Fisker (genvalgt). Ny revisorsuppleant: Charlotte Breum Fisker.

Derefter spiste vi frokost bestående af diverse lækkerier - vi gik glade og mætte fra bordet.

Efter en kort pause fortalte pensioneret landbetjent Niels Fisker, Ørum, om sin tid ved politiet. Det var meget spændende, og Niels var som altid en god fortæller, der med en god portion humor gav os en indføring i politiarbejde for år tilbage.

Bagefter benyttede mange sig af muligheden for en gå/køretur i det naturskønne område og børnene legede på den nærliggende legeplads. De fleste gik sig en tur i det skønne solskinsvejr, og udsigten mod Himmelbjerget var upåklagelig!

Senere var der kaffe - naturligvis med Amerikansk lotteri og slikposer til børnene.

Og vi afsluttede som vanligt - med et fælles billede.

Alt i alt en god dag!