Slægtsstævnet 2003 på Svostrup Kro 

Skærmbillede 2017-06-07 kl. 16.04.02

Dagen startede med generalforsamling.
Formanden aflagde beretning.
Efter kassererens beretning, der hovedsagligt bestod af ”småt med indtægter og udgifter – det løber lige rundt”, gik vi over til valget.
Formand Erik Fisker, sekretær/webmaster Marianne Fisker og Suppleant Nanna Jensen modtag genvalg.
Som 2. suppleant valgtes Sven Erik Lund, Silkeborg.
Revisor Flemming Fisker var ikke til stede, men ønskede genvalg – og fik det. Herefter fortalte Marianne om hjemmesiden. Der er mange besøgende, hvilket er glædeligt!

Indkomne forslag:

  • - Erik Fisker foreslog at stævne-indkaldelsen ændres fra 3 måneder til 1 måned   før stævne. Det blev vedtaget.
  • - Svend Erik Fisker foreslog at slægtsbogen kunne opdateres af pensionister og   efterlønnere.
  • - Det blev foreslået at man lægger solen ind på hjemmesiden.
  • - Inger ønskede forslag til aktiviteter til næste år. Forslag om tur til Aabjerghus     og Voel Østermark.

Senere nød vi en dejlig middag, hvorefter der var gåture i det gode vejr og det obligatoriske gruppebillede på gårdspladsen. Efter kaffe og amerikansk lotteri, sagde vi tak for en dejlig dag og drog hjem.

Skærmbillede 2017-06-08 kl. 14.31.20