Søndag d. 21/8-2001 afholdtes slægtsstævne ved Indelukket i Silkeborg.

Der var tilmeldt knapt 40 medlemmer.

SMK_Klubhus

Vanen tro, startede vi kl. 11 med generalforsamlingen.
Vi begyndte med et øjeblik`s tavshed for at ære og mindes de afdøde i de forgangne 2 år.
Herefter valgtes Christian Fisker, Horsens til dirigent og generalforsamlingen tog sin begyndelse
Første punkt på dagsordenen var Formandens beretning.
Herefter fulgte kassererens beretning. Den var på forhånd godkendt af revisor Flemming Fisker og forsamlingen godkendte den også med det samme.

Valg:
På valg var:
* Kaj Fisker, der ikke ønskede genvalg
* Britta Fisker Lanng, der ikke ønskede genvalg
* Charlotte Fisker, der ikke ønskede genvalg
* Renate Fisker, der modtog genvalg

Nyvalgte til bestyrelsen blev:
* Inger Pedersen,
* Lene Silkeborg, Støvring der valgtes til næstformand
* Nanna S. Jensen, Them der valgtes til suppleant.

Indkomne forslag:
* Opdatering af slægtsbogen. Det koster 5500  kr. pr. bog uanset antal. Det blev enstemmigt vedtaget at gå videre med det.
* Tur til Viborg - landsarkivet & domkirken. Forslaget blev velvilligt modtaget. Formanden arbejder videre på det.

Eventuelt:
* Forslag om afholdelse af næste slægtsstævne i Viborg.
* Renate Fisker Nielsen foreslog, at vi takkede Kaj Fisker, for hans arbejde i bestyrelsen. Dette blev gjort med en stor klapsalve.

Herefter tog vi fat på den lækre buffet, som Restaurant Indelukket havde disket op med. Der var noget for enhver smag.
Dagen sluttede med gåture og fælles billede i det naturskønne område.

Skærmbillede 2017-06-08 kl. 14.32.35