Bestyrelsen
Består pr. 6/6 2019 af følgende medlemmer:
(Tallene i parentes, angiver det år personen valgtes til bestyrelsen 1. gang)

Næstformand og redaktør af slægtbladet:
Inger Fisker Pedersen
(2001)
E-mail: djaevlemosegaard@mail.dk

Kasserer: Kirsten Nordbjerg Olesen
(2017)
E-Mail: olesekir@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem og facebook-adm.:
Nanna Stougaard Jensen
(2001)
E-Mail: 54nanna@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Gunnar Fisker Huusmann
(01.01.2019, suppleant siden 2011)
E-Mail: huus2002@yahoo.dk

Suppleant: Flemming Fisker
(2017)
E-Mail: flemming@cbf.dk

Suppleant: Poul Erik Mikkelsen
(2019)
E-Mail: egern5vej@gmail.com